Privacy

Uw privacy:
Natuurlijk ga ik vertrouwelijk om met al jouw gegevens. Om jouw daarover beter te informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

1. Over mij:
Fotografie Verbeek Barneveld, gevestigd te Barneveld, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Tevens beheer ik de website van Fotografie Verbeek Barneveld.
Mijn contactgegevens kun je vinden op fvbarneveld.nl/personalia-contact/.

2. Persoonsgegevens die ik verwerk:
Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten of een bestelling plaats verwerk ik de volgende persoonsgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mail en bankrekeningnummer.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Fotografie Verbeek Barneveld verwerkt de volgende bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: portretten, straatfotografie en evenementen.
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: ik heb niet de intentie om zonder toestemming van ouders of voogd gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met deze privacyverklaring. Ben je jonger dan 16 jaar moeten je ouders of voogd toestemming geven. Zij kunnen dat doen door hun gegevens in te vullen in de mail onder de bestelling.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
a. Overeenkomst: De meeste gegevens zijn nodig voor registratie, facturering, het kunnen bereiken van personen ingeval van wijzigingen, voor verzending van de bestelde producten en het uitvoeren van diensten. Ik leg geen dossier aan van de verstrekte persoonsgegevens.
b. Wettelijke Verplichting: Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn fiscale bewaarplicht.
c. Toestemming: Ik heb bij de bestelling/opdracht toestemming gevraagd om je persoonsgegevens te mogen verwerken door je akkoord te laten gaan met mijn privacyverklaring.
d. Schriftelijke toestemming of Quitclaim: Foto’s van personen voor mijn lightroom bibliotheek en portfolio zie fvbarneveld.nl/portfolio/ verzamel ik meestal met schriftelijke toestemming of via een Quitclaim.
e. Geen toestemming: Voor straatfotografie of evenementen ga ik er van uit dat het portretrecht van niet in opdracht gemaakte foto’s en het auteursrecht leidend zijn. Mocht je foto’s in mijn portfolio of reportages tegen komen waar je het niet mee eens bent dat ik die verwerk/publiceer laat mij dat dan via c.verbeek51@gmail.com weten dan verwijder ik deze. Is punt (f. Eigen Gedrag) van toepassing ga ik hierover in overleg.
f. Eigen Gedrag: Ik voel mij vrij tot verwerken/publiceren als jij zelf deze gegevens openbaar hebt gemaakt.
g. Gerechtvaardigd Belang: Ook verwerk ik bijzondere en gevoelige persoonsgegevens om mij artistiek te kunnen uitdrukken. Hierbij maak ik een belangen afweging tussen mijn bedrijfsbelang en het belang van de persoon van wie de persoonsgegevens zijn. Weet ik wie die persoon is dan zal ik toestemming vragen. Indien die persoon zich meldt met het verzoek de persoonsgegevens te verwijderen zal ik hier gehoor aangeven. Is punt (f. Eigen Gedrag) van toepassing ga ik hierover in overleg.

5. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Fotografie Verbeek Barneveld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 8 jaar, wil je dat de gegevens langer bewaart blijven laat mij dat dan weten c.verbeek51@gmail.com.
Bij schriftelijke toestemming of een Quitclaim staat aangegeven hoelang ik deze gegevens mag bewaren.
Persoonsgegevens bedoeld onder (4. sub e en g: Gerechtvaardigd belang) zal ik bewaren zolang zij het doel heiligen of mogelijk anders als de persoon van wie de persoonsgegevens zijn zich meldt met het verzoek tot verwijdering.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Wil je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen uit mijn systeem? Geen probleem, stuur een e-mail naar c.verbeek51@gmail.com. Ik reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Gegevens waar nog een fiscale bewaarplicht op rust kan ik niet direct verwijderen. Is punt (4. sub f. Eigen Gedrag) van toepassing ga ik hierover in overleg.

7. Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Fotografie Verbeek Barneveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De voor jouw zichtbare beveiligingsmaatregelen die Fotografie Verbeek Barneveld heeft genomen zijn: Mijn website heeft een SSL certificaat(Domein SSL standaard) als het goed is zie je een slotje in de browserbalk, dit betekend dat de gegevens versleuteld naar mij verstuurd worden, foto’s op mijn website zijn voorzien van een groot watermerk.

8. Doorgifte aan een derde land:
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER (Europese Economische Ruimte) te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

9. Delen van persoonsgegevens met derden:
Fotografie Verbeek Barneveld deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die in mijn opdracht je gegevens verwerken sluit ik een verwerkersovereenkomst, dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als ik hanteer. Fotografie Verbeek Barneveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
En Fotografie Verbeek Barneveld verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden als jij mij daarom vraagt.

10. Cookies, of vergelijkbare technieken:
Fotografie Verbeek Barneveld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. En maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

11. Wijzigingen:
Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren.

12. Links:
Op mijn website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.

13. Klachten:
Fotografie Verbeek Barneveld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

14. Tot slot:
Heb je nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of je hebt het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op c.verbeek51@gmail.com

 

TERUG NAAR Bestellen